Medicinsk Portal. Sjukdom, Symptom, Behandling
Huvud » Hälsa » Den psykologiska arbetsmiljön hos frisörer och kosmetologer

Den psykologiska arbetsmiljön hos frisörer och kosmetologer

Vad är psykologiska påfrestningar?

Frisören och kosmetologindustrin är en industri med hög fysisk belastning. Dessa laster varierar från olika typer av kemisk kontakt till ergonomiska och fysiologiskt olämpliga och potentiellt störande ställningar. Eftersom dessa fysiska påfrestningar kan leda till olika hudsjukdomar eller fysiska störningar är det i allmänhet mycket fokus på att bekämpa dessa påfrestningar. Detta fokus är givetvis bra som det är och borde fortsätta att vara ett högt prioriterat mål att minska stress och störningar samt sjukdomar som kan följa dem.

Det finns emellertid en nackdel med det stora fokuset på fysiska påfrestningar på det sättet att du för ofta glömmer eller förbiser de psykologiska stammar som också gäller i branschen och som på samma sätt kan orsaka en mängd mentala störningar eller symtom.

Annons (läs nedan)

Många frisörer känner sig slitna

En faktor som starkt bekräftar detta antagande är att det bara finns några studier av den psykologiska arbetsmiljön inom frisörs- och kosmetikindustrin och att ingen av dessa studier har genomförts under de senaste åren.

Fröken man på danska Frisör- och kosmetologföreningsmedlemsundersökningar föreslår dock att mentalstammen är av betydelse. Minst 36 procent av de svarande anger att de under de senaste 4 veckorna har blivit utslagna mycket eller hela tiden, medan 41 procent visar att de har haft lite tid eller inte lugn. Om du följer dessa siffror verkar det finnas en bra anledning att titta på den psykologiska belastningen i frisör- och kosmetologindustrin.

Den allmänna och branschspecifika mentala belastningen

Precis som i alla andra branscher finns det både allmänna psykiska påfrestningar som ökad arbetsbelastning eller mängd, brist på erkännande, trakasserier, konflikter eller mobbning i frisör- och kosmetikindustrin. Dessa belastningar kan förekomma i praktiskt taget alla typer av jobb och är faktorer som i större eller mindre omfattning påverkar oss alla oavsett ålder, erfarenhet, kön och jobbtyp.

Det finns dock också mer branschspecifika belastningar som är mer knutna till det specifika jobbet. Dessa påfrestningar är alltid extraordinära, eftersom det i stor utsträckning är dessa effekter som kan orsaka en stressreaktion som stress, ångest, depression eller utbrändhet. Därför är det också dessa influenser du borde koncentrera om du verkligen vill förbättra psykisk hälsan.

Den lilla arbetsplatsen

Karaktäristiken för frisör- och kosmetologindustrin är att det finns många enskilda företag eller företag med få anställda. Dessa företag fungerar i stor utsträckning som små självständiga enheter med mycket lite, men någon form av kontakt med och till varandra.

Frånvaro backup och saknad semester

Att vara ensam eller ha en personal betyder att du är en eller bara väldigt få om att göra affärer och dela vakterna emellan. Arbetsdagarna är därför mycket långa eller mycket nära, så arbetet känns väldigt intensivt och hårt. Dessutom innebär det lilla antalet anställda att det inte finns någon backupfunktion, så det kan vara mycket dyrt eller svårt att bli ledig i samband med någon semester eller sjukdom.

Av dessa praktiska och ekonomiska skäl tillåter många egenföretagare sig inte att hålla den semester som de verkligen vill eller inte ge sig tid att återhämta sig efter sjukdomsperiodens utgång. Och det är mycket problematiskt med tanke på att stress inte uppstår till följd av vissa tidsbegränsade perioder, men i stället uppstår som ett resultat av kontinuerligt och långvarigt tryck. Frisörer och kosmetologer har sällan bufferten mot stress som ett par välvalda dagar eller en återbetalningsperiod kan vara.

Annons (läs nedan)

Förhållande till kollegor och kunder

I alla mindre jobb är kollegialt förhållande vital, som även mindre konflikter och tvister påverkar i hög grad den psykologiska arbete, som marginalisering och utanförskap kan få ödesdigra konsekvenser för individens psykiska välbefinnande.

Möjligheten att begå och fungera i en mindre grupp är därför centralt för många frisörer och kosmetologer. Att behöva vara medveten om och bedöma andras behov, avsikter och önskningar är en av de mest kognitivt krävande mänskliga egenskaper, vilket förklarar varför vi ofta enormt mentalt trött efter att ha social under långa tidsperioder.

För både frisörer och kosmetologer är kravet på social uppmärksamhet ännu mer utbredd, eftersom de inte bara bör fokusera på att upprätthålla ett bra förhållande med sina kollegor, utan också att se till att kunderna känner sig socialt passande.Jämfört med många andra yrkesgrupper är de sociala kraven hos frisörer och kosmetologer så ovanligt höga.

Förväntade känslor

En frisör och kosmetologjob innebär också att man är alltid på och presentera för kunden, och det förväntas att på gott humör, serviceinriktad och vänlig.

Ett annat krav är att du lyckas dämpa eller ens dölja sina egna autentiska och eventuellt olämpliga känslor och istället lyckas visa känslor som behagar och uppfyller kunden. Det har länge diskuterats om arbetssökande relaterade frågor som bör ha vissa känslor samtidigt dölja sina egna känslor i samband med negativa konsekvenser. Bland annat diskuterade de om den anställde kan förlora kontakten med sina egna känslor och därmed riskera en form av alienation för sig själva, eller om den anställde risken en form av själv division, om känslor förväntas att han eller hon uppvisar respektive i familjen och på jobbet är inte kompatibel. Omvänt diskuterade de också om utvisningen av oäkta känslor kan påverka kundreaktion till den anställde och deras tillfredsställelse med detta i en negativ riktning.

Annons (läs nedan)

Förebyggande börjar med ökat fokus

Som beskrivits ovan är det möjligt att ange ett stort antal psykologiska påfrestningar inom frisör- och kosmetologfältet. Från klinisk praxis, inser vi att dessa mentala bördor, antingen ensamma eller i kombination kan leda till olika stressreaktioner som stress, ångest, depression eller utbrändhet.

Dessa psykiska störningar har alla allvarliga konsekvenser för både de drabbade och deras arbetsplats, familj och andra nätverk. Precis som när det gäller kampen mot arbetsrelaterade fysiska krämpor, är den bästa förebyggande av arbetsrelaterade psykologiska reaktioner att hålla medveten om belastningskällor och målinriktat arbete mot att eliminera och helt undvika dessa. En förutsättning för att vi någonsin kommer dit är dock att vi kan bredda vårt fokus från att bara titta på den fysiska belastningen källor för att även koncentrera sig på mental belastning källor.

En förbättring av den psykologiska arbetet inom frisör och kosmetika industrin börjar med ökad uppmärksamhet på motivets mental belastning källor och undvikande av dessa.

Originaltext av Eva Borgen Paulsen, psykolog och Sara Lundhus, psykolog


Om Du Gillade Vår Artikel Och Du, Har Något Att Tillägga, Dela Dina Tankar. Det Är Mycket Viktigt Att Veta Din Åsikt!

Lägg Till En Kommentar