Medicinsk Portal. Sjukdom, Symptom, Behandling
Huvud » Interaktiv » Interaktiv

Trulicity

Tillverkare: Eli Lilly Innehåller Trulicity är ett botemedel för diabetes 2. De aktiva föreningarna Dulaglutid Application Trulicity används för att behandla afdiabetes 2: Som ett enda medel, varvid de förhöjda blodsockernivåer inte kontrolleras tillräckligt med diet, reduktion och motion vikt, och varvid metformin är inte en alternativ.

Läs Mer →

Abasaglar KwikPen

Producent: Eli Lilly Innehåller Abasaglar KwikPen är en biosimilar mot diabetes. Långsam insättning och långverkande insulinliknande medel. Obs! Det har förekommit allvarliga fel vid hanteringen av detta läkemedel. Mer information finns i avsnittet Varningar. Aktiva substanser Insulin glargin Använd Abasaglar KwikPen används för att behandla: Diabetes 1.

Läs Mer →

Abboticin®

Tillverkare: AMCo Limited Innehåller Abboticin® är ett antibiotikum av makrolidtypen. De aktiva föreningarna Erytromycin Application Abboticin® används för att behandla infektioner av bakterier, som kan påverkas av erytromycin, exempelvis: respiratoriska infektioner hos individer som är överkänsliga mot penicillin chlamydia vissa typer av lunginflammation otitis svåra fall av akne.

Läs Mer →

Abilify®

Producent: Otsuka Pharma Innehåller Abilify® är ett läkemedel för psykos. Aktiva substanser Aripiprazol Användning Abilify® används för behandling av schizofreni och mani och för förebyggande av mani om läkemedlet tidigare har arbetat mot mani hos den berörda personen. Dosering Finns som tabletter, munsönderfallande tabletter, oral lösning (vätska att dricka) och injektioner injiceras i en muskel.

Läs Mer →

Abilify® MAINTENA

Producent: Otsuka Pharma Innehåller Abilify® Maintena är ett botemedel mot psykos. Aktiva substanser Aripiprazol Användning Abilify® Maintena används för underhållsbehandling av schizofreni. Dosering Finns som pulver till injektionsvätska, lösning, injicerad i sperma efter upplösning. Dosen är individuell och beror på p.

Läs Mer →

Abraxane

Tillverkare: Celgene Nordic Innehåller Abraxane är ett cellinducerande medel (antimitotika). Aktiva substanser Paclitaxel användning Abraxane används för att behandla: bröstcancer, där cancern har spridit pankreascancer, där cancern har spridit lungcancer endast användas till sjukhus. Dosering Finns som pulver till infusionsvätska, som administreras i en ven efter rekonstitution.

Läs Mer →

Abstral

Tillverkare: Kyowa Kirin Innehåller Abstral är en stark smärtstillande. De aktiva föreningarna Fentanyl Använd Abstral används i svår akut smärta (BTP) hos personer som redan behandlats med morfin eller morfinliknande medel för stark kronisk smärta. Dosering Finns som resebrev för placering under tungan.

Läs Mer →

Acarizax

Producent: ALK Innehåller Acarizax är en allergiframkallande allergi hos hushållsapparater.Aktiva substanser Allergens Användning Acarizax används för allergivaccination mot allergi mot husmammar. Dosering Finns som lyofiliserade tabletter. Vuxna och barn över 12 år. 1 tablett per dag. Effekt kan förväntas efter 8-14 veckor.

Läs Mer →

Accusol 35 Kalium, kam

Tillverkare: Nikisso Innehåller Accusol 35 Kalium är en hemodialys. Den aktiva föreningarna Kalcium Glukos Kaliumklorid Natriumklorid Magnesiumklorid Natriumbikarbonat 35 Kalium Application Accusol användas i samband med hemodialys. Hemodialys används när njurfunktionen är kraftigt reduceras eller stoppas helt, och därför ackumuleras avfall och vatten i kroppen.

Läs Mer →

Accutin®

Tillverkare: Sandoz Innehåller Accutin® är ett botemedel mot akne. Vitamin A-liknande medel. Aktiva substanser Isotretinoin Använd Accutin® används för att behandla allvarliga fall av katarakt (cystisk akne) där annan behandling inte har varit effektiv. Mottagare på Accutin® kan endast skrivas ut av hudläkare.

Läs Mer →