Medicinsk Portal. Sjukdom, Symptom, Behandling
Huvud » Frågor och svar » Kan HIV-virus överföras via myggor?

Kan HIV-virus överföras via myggor?

frågor:

Vi bor i radhus och har ofta dörrar öppna så att myggor flyger in i hobetal. Vår granne har HIV. Hur stor är risken för att myggan infekterar min 15 månader gamla son och jag med HIV? Kan det helt uteslutas att myggan kan ha virus som sitter i spyttkörtlarna till nästa kontakt? Hur länge lever en mygga om den inte träffas av min whistleblower? Finns det bevis för att infektionen har överförts via myggor?

svar:

Du kan vara ganska lugn, myggor kan inte överföra hjälpmedel. Ett antal experiment har utförts för att undersöka detta samt hela spridningen av virus epidemiologiskt.

För det första kan HIV-virus inte multiplicera i insekter (insekter har inte ett specifikt ytantigen på sina celler som HIV-viruset beror på). För det andra är HIV-virus mycket infektiöst. Det kan inte överleva länge i en mygga. Och slutligen finns det inga eller väldigt få viruspartiklar i blodet som en mygga kan trycka på från en HIV-infekterad.

HIV och AIDS överförs nästan uteslutande genom oskyddad sex.

Med vänliga hälsningar

Flemming Andersen

Läkare, hud och gynekologi


Om Du Gillade Vår Artikel Och Du, Har Något Att Tillägga, Dela Dina Tankar. Det Är Mycket Viktigt Att Veta Din Åsikt!

Lägg Till En Kommentar